V obci Obůrka zahájí stavbu vodovu

11.10.2018
Od úterý 16.10.2018 budou zahájeny výkopové a montážní práce na stavbě vodovodu „Vavřinec – napojení na skupinový vodovod Blansko“. Práce započnou v obci Obůrka.

Jedná se o úsek mezi č. ev. 181 až 183 v obci Obůrka – viz přiložená situace.

Po dobu výstavby nebude možný průjezd osobních automobilů . Je potřeba si přeparkovat auta mimo prostor stavby.

Kontakt na osobu, která se bude pohybovat na stavbě: p. Tomášek Martin, tel.: 722 277 227.

Předpokládaný harmonogram prací (zahájení 16.10. 2018):

Zemní práce, montáž nového vodovodu – 1 týden
Proplach, desinfekce, tlaková zkouška, odběr vzorků- 1 týden
Přepojení přípojek – 1 týden
Obsyp, hutněný zásyp po vrstvách, provizorní oprava povrchu – 1 týden (do 15.11 . 2018 dokončení)
Finální oprava povrchu duben 2019 – 1 týden

Převzato ODTUD

Aktuálně z Blanska