V Jihomoravském kraji startuje rozvoj elektronického odbavování cestujících

04.10.2018
Ilustrační foto
Ve středu 3. října 2018 předseda a místopředseda představenstva společnosti KORDIS JMK, a.s. podepsali smlouvu se společností Herman systems s.r.o. o dodávce 1000 kusů palubních počítačů pro regionální a vybrané městské autobusy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Tyto palubní počítače by měly do provozu IDS JMK přinést zcela novou kvalitu - mimo jiné umožnit zobrazení návazných spojů v následujících stanicích on-line, zajistit automatickou kontrolu polohy vozidla a její předávání do Centrálního dispečinku IDS JMK, zjednodušit prodej jízdenek řidičům, ale především umožnit zakoupení jízdenky bankovní kartou a rychlejší a pohodlnější kontrolu platnosti předplatní jízdenky přiřazené k bankovní kartě.

Palubní počítače jsou pořizovány do majetku krajského koordinátora KORDIS JMK s příspěvkem až 85 % z evropských strukturálních fondů. Jejich zakoupení předfinancoval Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Celkový objem zakázky činí 57 mil. Kč vč. DPH. KORDIS JMK bude jednotlivá zařízení vlastnit a zapůjčovat dopravcům provozujícím regionální a městské linky IDS JMK, přičemž 100 kusů je vyhrazeno pro autobusy brněnského dopravního podniku. Zařízeními budou vybaveny i autobusy dopravců provozujících 8 dalších městských doprav v rámci IDS JMK.

Pořízení pokladen a jejich centrální evidence, správa, nahrávání a stahování dat umožní zavedení moderních způsobů odbavení cestujících. Především bude možné do celého kraje rozšířit systém elektronických předplatních jízdenek vydávaných zatím jen pro Brno k bankovní kartě. Cestující z celého kraje si budou moci přes e-shop KORDISu koupit nebo obnovit elektronickou šalinkartu a nebudou muset chodit na předprodejní místo. Při kontrole u řidiče pak jen předloží bankovní kartu. Na tu se ale nic nenahrává, veškerá data budou evidována centrálně KORDISem.

Pozitivní změnu pocítí i cestující s jednorázovými jízdenkami. Ti budou moci za jízdenku v autobuse zaplatit bezhotovostně bezdotykovou bankovní kartou. Po vybavení vozidel Dopravního podniku města Brna a vlaků či železničních stanic potřebným vybavením pak bude možné zavést i elektronické jednorázové jízdenky. Cestující za ně zaplatí bankovní kartou, kterou se budou při dalších kontrolách prokazovat, nebudou už vůbec potřebovat papírovou jízdenku.

Dodávka a instalace nových palubních počítačů bude trvat několik měsíců. Nejde o hotový, okamžitě použitelný výrobek. Potřebný ovládací software bude vyvinut přesně na míru potřebám IDS JMK. Spuštění systému do zkušebního provozu očekáváme na podzim příštího roku.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Blanska